;

Wat zoek je?

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop van onze producten via de website www.casashops.com die in België wordt aangeboden. Door de plaatsing van de bestelling aanvaard je de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Onze identiteitsgegevens zijn: CASA INTERNATIONAL NV, B-2250 Olen, Domuslaan 4, ondernemingsnummer 0435.132.397, BTW nummer 435.132.397, IBAN BE47 2300 0017 0980 en BIC GEBABEBB.

De verantwoordelijke uitgever is Tom De Vos, Directeur Communicatie en HR
Contactformulier

De website www.casashops.com is gehost door het bedrijf Interned Services NV met als zetel Wielingenstraat 8, NL-1441 ZR Purmerend.
Tel. : +31 299 476 185

Niet alle producten die op de website www.casashops.com afgebeeld worden zijn online te koop. Dit is enkel het geval voor de producten die aangegeven zijn met de vermelding “online te koop”.

De foto’s en afbeeldingen op de website www.casashops.com zijn niet contractueel en kunnen ons niet contractueel verbinden.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen periodiek gewijzigd worden. De op onze website gepubliceerde versie op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling is toepasselijk.

De gegevens van ons informaticasysteem leveren het gehele bewijs van de aankooptransactie.

Onze klantendienst is bereikbaar van maandag tem vrijdag van 09.00u tot 17.00u via het contactformulier.

Het is mogelijk dat CASA op haar website links opneemt naar andere websites die interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. CASA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

2. PRIJZEN, AANBIEDINGEN EN PROMOTIES

Onze aanbiedingen en prijzen gelden enkel bij aankoop via de website www.casashops.com, niet bij aankoop in de winkels zelf. De aanbiedingen via de website www.casashops.com zijn niet cumuleerbaar met andere promoties en acties, kortingsbonnen of personeelskorting.

3. BESTELLING

Nadat je op de website je keuze gemaakt hebt kan je overgaan tot het plaatsen van de bestelling, door op "Bestellen" te klikken waardoor je artikel in de bestelzone geplaatst is.

Vanuit de bestelzone kan je verder winkelen, een in de bestelzone geplaatst artikel terug verwijderen of afrekenen.

In de bestelzone zie je direct de prijzen van de gekozen producten, de kortingen en de levertijd, en de totaalprijs van de bestelling. Deze is inclusief BTW en inclusief alle kosten.

Als je tevreden bent over je keuzes, en je de bestelling wil voltooien, klik dan op ‘afrekenen’.

Hiervoor moet je eerst inloggen, en de nodige gegevens invullen om de bestelling vlot te laten verlopen. Wanneer je het vakje “bewaar je gegevens voor toekomstig gebruik” aanklikt, dan moet je deze gegevens niet meer invullen bij een volgende login op onze website.

De bestelling is pas definitief nadat de betaling is uitgevoerd.

Elke definitieve bestelling krijgt van ons een orderbevestiging via e-mail, in de taal van de website, met de vermelding van de levertermijn en met vermelding van de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren bij het overschrijden van deze termijn. Zo weet je dat wij je bestelling goed ontvangen hebben.

Indien je erom vraagt en je je bedrijfsgegevens meedeelt, bezorgen we je kosteloos per email een factuur.

4. BETALING

Wij hebben voor een veilige betaalomgeving gekozen via Ingenico. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Ingenico www.ingenico.com
Je kan kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden:

- Bancontact/mister cash
- Visa/Mastercard
- Paypal
- Maestro

Er kan niet betaald worden met waardebonnen, cadeaucheques of cadeaukaarten.

5. AFHALING

Je kiest tijdens de bestelling je afhaalpunt. Producten zijn enkel af te halen in de doorgegeven winkel in België.

De winkel zal verwittigd worden en de producten worden gereserveerd op jouw naam.

Je ontvangt een aankomstbevestiging per e-mail zodra je bestelling gearriveerd is in de winkel van je keuze. Indien het bestelde artikel uitzonderlijk toch niet voorradig blijkt te zijn of de levering vertraging heeft opgelopen, krijg je hier ook bericht van via e-mail.

Je hebt vervolgens 30 kalenderdagen de tijd om de goederen af te halen tegen voorlegging van de orderbevestiging.

Indien je de goederen niet afgehaald hebt na twee elektronische herinneringsberichten dan hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Wij storten dan het aankoopbedrag terug op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd en via dezelfde betaalmethode als waarlangs de betaling is gebeurd.

6. BESCHIKBAARHEID

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Wij doen er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren is, bv. door vergissingen in de stockgegevens of door aanleveringsproblemen bij de leverancier. Wij zullen je in dit geval zo snel mogelijk verwittigen en de aankoopprijs aan je terugbetalen.

7. HERROEPINGSRECHT

Ben je niet tevreden van je aankoop, dan kan je deze annuleren op het ogenblik dat je hem afhaalt. Je ontvangt dan de waarde van je aankoop terug.

Vanaf de dag volgend op de afhaling heb je bovendien 30 kalenderdagen de tijd om af te zien van de aankoop van elk artikel dat je niet bevalt, zonder dat je hiervoor een motief hoeft op te geven. Het herroepingsrecht geldt enkel indien je een particulier bent, en dus niet wanneer je een firma bent, of wanneer je de goederen hebt aangekocht voor professioneel gebruik.

Hoe maak je gebruik van je herroepingsrecht? Je moet ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen. Je kan hiervoor ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping.

Ook moet je zo snel mogelijk, en uiterlijk 30 dagen nadat je je beslissing tot herroeping aan ons hebt meegedeeld, de goederen aan ons terugbezorgen.

Als blijkt dat een artikel beschadigd, bevuild of onvolledig wordt toegestuurd, kan CASA een schadevergoeding van de consument eisen die overeenstemt met de waardevermindering die het goed onderaan heeft. 

De terugbetaling zal gebeuren binnen een maximale termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum dat CASA de herroepen goederen terug ontvangen heeft.

8. GARANTIE

De kwaliteit van onze goederen geniet onze grootste aandacht. Mochten er zich toch problemen voordoen dan geniet je van alle wettelijke conformiteits- en garantiewaarborgen.

Dit betekent dat de artikelen in goede staat moeten verkeren en bij normaal gebruik behoorlijk moeten functioneren. Indien je een artikel ontvangt dat hier niet aan voldoet, dan voorzien wij in een passende oplossing.

Als je de artikelen gekocht hebt voor privé-gebruik dan bieden wij je 24 maanden garantie, aanvangend vanaf de datum van het afhalen van de goederen.

Bij de vaststelling van een gebrek dien je dit zo snel mogelijk te melden aan onze klantendienst.

Eventuele gebreken en niet-conformiteiten moeten zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 2 maanden na de vaststelling ervan, aan ons gemeld worden.

Zichtbare gebreken of niet-conformiteiten dien je ons schriftelijk ter kennis te brengen binnen een termijn van 7 werkdagen na de afhaling van de goederen. Een niet-conformiteit die bij de levering aanwezig was maar die pas later door jou kon worden vastgesteld dien je zo snel mogelijk, en ten laatste binnen de 2 kalendermaanden na de vaststelling ervan schriftelijk mee te delen.

Indien het gebrek te wijten is aan onoordeelkundig gebruik van het artikel, aan een ongeval, een uitwendige oorzaak (bv. brand, waterschade, …) een gebrekkig onderhoud of aan normale slijtage, of wanneer de schade is verergerd doordat je het goed bent blijven gebruiken nadat de schade werd vastgesteld, dan geldt de garantie niet. Evenmin kan er garantie verleend worden wanneer jezelf of een derde geprobeerd hebben zelf het artikel te herstellen.

De garantie houdt in dat wij het artikel vervangen of herstellen, zonder kosten voor jou. Indien evenwel de herstelling of vervanging niet mogelijk is, of buitenproportioneel is, of wanneer deze aan jou ernstige overlast zou berokkenen, dan staan wij jou op jouw verzoek een passende prijsvermindering toe.

9. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering of de laattijdige uitvoering van een verplichting het gevolg is van overmacht in de zin van art. 1218 B.W.

Onder overmacht wordt begrepen, alle oorzaken van buitenaf, voorzien of niet voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat  zijn om onze verplichtingen na te komen.

Tijdens de overmachtperiode worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10. VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE BESTELBON

Bij verlies of diefstal van de bestelbon tijdens of na de bestelling dien je dit onmiddellijk aan ons te melden. Indien je ons het bestelnummer opgeeft, kunnen wij de bestelbon achterhalen en zullen wij deze opnieuw per e-mail versturen. Producten kunnen niet zonder bestelbon afgehaald worden.

11. PRIVACYDISCLAIMER

Wij respecteren en beschermen jouw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat je in ons stelt, en alle persoonlijke informatie die je ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Opdat wij jou optimaal kunnen informeren omtrent onze commerciële activiteiten, worden de door jou ingevulde persoonsgegevens opgenomen in ons klantenbestand. Jouw gegevens worden enkel gebruikt voor onze nieuwsbrieven, onze administratie, onze reclame/marketingdoeleinden en de verwerking van jouw bestelling.

Jouw gegevens zijn enkel en alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht. Je hebt recht op inzage, op verbetering of verwijdering van deze gegevens. Daarvoor neem je contact met ons op via het contactformulier of per post aan het adres CASA INTERNATIONAL NV, Domuslaan 4, 2250 Olen. Wij maken gebruik van Cookies.

12. KLACHTEN

Indien je niet tevreden bent dan kan je klacht indienen bij onze klantendienst. Je wordt binnen de 5 werkdagen na het indienen ervan geïnformeerde over de termijn waarbinnen je klacht behandeld wordt.

Om geschillen te melden m.b.t. online aankopen kan u gebruik maken van het Europese platform voor Onlinegeschillenbeslechting (ODR). Het e-mailadres van CASA dat ingegeven moet worden m.b.t. een klacht over CASA is [email protected].

13. GEDRAGSCODES: BECOMMERCE

BeCommerce is de Belgische vereniging van de bedrijven actief in verkoop op afstand.

Wij respecteren de Gedragscode die BeCommerce opgesteld heeft voor een optimale consumentenbescherming. Indien u een geschil heeft met ons, kan u bij de Geschillencommissie terecht via [email protected]. Meer gegevens vindt u terug op www.becommerce.be.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De gerechtelijke afhandeling van geschillen gebeurt uitsluitend volgens intern Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

 

Kies een winkel
Naar boven