Privacy verklaring

1. CASA International NV

Via de website www.casashops.com van CASA International NV worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving , waaronder in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • de verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw rechten respecteren, zoals onder meer het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Casa International NV

Domuslaan 4, 2250 Olen, België

KBO-nr.: 0435.132.397

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-05-2022

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kan je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen en verlanglijstjes bij te houden. Ook bij het surfen op onze website op verschillende apparaten zoals een computer, smartphone, of een tablet, worden er persoonsgegevens verzameld door onder meer het plaatsen van cookies (zie verder onder titel 4). 

Verder kun je ons benaderen met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Daarnaast is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen aan de hand van wedstrijden en andere acties waar je aan deelgenomen hebt, of wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Tot slot kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Om een bestelling te registreren, is het noodzakelijk dat wij over de volgende gegevens van jou beschikken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Betaalgegevens
 • Taal

Daarnaast kunnen wij, wanneer je gebruik maakt van onze website, ook de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult):

 • Geslacht 
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software
 • IP-adres
 • Aankoopgeschiedenis

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

I. Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:

Volgende verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een bestelling:

 • Om je bestelling op een correcte manier te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je persoonlijke gegevens.
 • Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je betaalgegevens.
 • Om de communicatie over je bestelling en/of andere vragen vlot te laten verlopen, maken wij gebruik van je contactgegevens.

II. Op grond van een wettelijke verplichting

In bepaalde omstandigheden is CASA wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, bv. met betrekking tot het opstellen en het bewaren van facturen.

 • Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaart CASA International nv je bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

III.Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming

Bepaald gebruik van uw persoonsgegevens door CASA International kadert in ons gerechtvaardigd belang om die diensten te verbeteren. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om u op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot eigen gelijkaardige producten en Diensten van CASA International NV, of bijvoorbeeld om u te laten weten wanneer u actie moet ondernemen om uw account actief te houden.
 • Wij kunnen je gegevens verwerken in het kader van deelnames aan wedstrijden en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt of mogelijks om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • Algemene communicatie m.b.t. vragen & klachten.
 • Wij maken gebruik van je contactgegevens om vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van je IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

IV.Enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming

Wij kunnen je gepersonaliseerde advertenties en content aanbieden, door middel van profilering (het klantenprofiel dat wij van jou samenstellen op basis van jouw interesses), op de website van CASA International nv en op externe digitale mediakanalen (vb. Meta, Facebook, Instagram, Google Ads) op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis met je toestemming.

Wanneer wij jou gepersonaliseerde aanbiedingen en content aanbieden via sociale mediakanalen (vb. Meta, Facebook, Instagram, Google Ads), zullen wij enkel jouw gehashte klantengegevens (dus geen voornaam, telefoonnummer, e-mailadres), doorsturen naar deze externe mediakanalen. De externe mediakanalen zullen deze gehashte klantengegevens vervolgens vergelijken met hun eigen gehashte gegevens, zodat aangepaste doelgroepen (custom audiences) kunnen worden gemaakt (o.b.v. o.m. leeftijd, regio, interesses), zodat CASA jou op deze externe mediakanalen gepersonaliseerde advertenties kan tonen die gebaseerd zijn op jouw interesses.

3. Verstrekking aan derden

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Met deze partners heeft CASA International nv individuele verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze partners mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld werden. De veilige verwerking van je gegevens wordt gewaarborgd aan de hand van de verwerkingsovereenkomsten die werden afgesloten door CASA International nv en de partner.


CASA International heeft verwerkingsovereenkomsten afgesloten met webbouwer Commercetools in het kader van de verwerking van bestellingen van de webshop. Daarnaast worden gegevens verwerkt door onze e-mailprovider Salesforce in het kader van het uitsturen van elektronische newsletters en e-mailcommunicatie m.b.t. bestellingen. Elektronische newsletters worden enkel verstuurd na toestemming en het is steeds mogelijk je uit te schrijven voor de newsletters via de uitschrijflink onderaan elke newsletter.

Daarnaast worden bepaalde gegevens ook nog aan derden verstrekt in het kader van betalingen (Ingenico, Paypal), communicatie rond transacties of vragen van klanten (Twilio) of activiteiten op social media (Facebook, Instagram, Youtube en Pinterest), en optimalisaties (Hotjar, Clarity).

Wij gebruiken Google diensten zoals Analytics, Adsense, Doublecklick, Youtube om onder meer bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, om gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties te tonen. Het privacy statement van Google vind je hier. Het beleid voor advertentiediensten van derden hier. Wij gebruiken ook andere partijen voor advertentiediensten o.a Meta, Pinterest, Microsoft en Criteo, het beleid kan je terug vinden in onze cookie settings. (zie verder onder titel 4)

Indien de verwerking van de gegevens, onder meer via een onderaannemer, impliceert dat de gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie, zullen wij erover waken uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving ter zake.

4. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer. Wanneer je voor het eerst onze website bezoekt, tonen wij je een melding waarin we je uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner).

Je kan je cookie voorkeuren steeds aanpassen in deze banner: Cookie Settings.  

Je kan zelf cookies uitschakelen via je internetbrowser. De standaard instellingen van jouw browser zijn meestal zo ingesteld dat zij alle cookies accepteren. In de Help-functie van jouw browser vind je uitgebreid alle specifieke informatie over cookies.

5. Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard niet langer dan strikt noodzakelijk, maar zolang het nodig is om onze diensten aan jou te kunnen leveren, en jou de beste service te kunnen bieden, inclusief garantie.

Voor bepaalde gegevens, zoals - maar niet beperkt tot - facturatiegegevens, zijn wij gebonden aan de wettelijke bewaartermijnen (van 7 jaar).

Op het einde van de bewaarperiode worden de persoonsgegevens anoniem gemaakt, gewist of onbruikbaar gemaakt, tenzij bepaalde gegevens langer moeten worden bewaard om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, betwistingen op te lossen of onze overeenkomsten toe te passen.

6. Nieuwsbrief

Wij kunnen jou, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens kun je je in jouw account afmelden voor de nieuwsbrief.

7. Beveiliging van jouw gegevens

CASA International NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. U kan hieromtrent contact opnemen met de klantendienst via het contactformulier. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Onze medewerkers en externe contractanten die jouw persoonsgegevens verwerken zijn gebonden aan een strikte confidentialiteitsverplichting.

8. Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Jouw rechten

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen, kan je de volgende rechten uitoefenen:

I. Inzage, wijzigen, verwijderen, bezwaar en overdraagbaarheid van jouw gegevens en/of de verwerking

U hebt het recht om:

 • informatie te krijgen over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens en/of kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren (recht van toegang);
 • eventuele onnauwkeurigheden in de persoonsgegevens die wij over u hebben bij te werken (recht op rectificatie);
 • uw persoonsgegevens die wij niet langer rechtmatig mogen gebruiken, die niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden of wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, te laten wissen (recht op gegevenswissing);
 • bezwaar te maken tegen verwerking op basis van onze gerechtvaardigde belangen, tenzij onze redenen om die verwerking uit te voeren zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u mogelijk hebt (recht van bezwaar);
 • uw persoonsgegevens aan een derde over te dragen in een gestandaardiseerd machineleesbaar formaat (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kan u contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier.

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kan je deze te allen tijde wijzigen, verbeteren of verwijderen in jouw account. Je kunt hier inloggen in jouw account.

Deze rechten zijn niet absoluut en wij zullen u in onze correspondentie met u laten weten of wij denken dat zij op u van toepassing zijn.

In antwoord op een verzoek kunnen wij u vragen uw identiteit te verifiëren en informatie te verstrekken die ons helpt uw verzoek beter te begrijpen. Zodra wij over de nodige informatie van u beschikken en tot de conclusie zijn gekomen dat uw verzoek geldig is, zullen wij u binnen een maand na ontvangst van een verzoek antwoorden.

II. Intrekken van toestemming

Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan.

III. Recht op verzet tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden

U hebt het recht om u, zonder enige verantwoording, te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing of prospectie.

IV. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen als u de juistheid van de gegevens betwist, als u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan, als wij de gegevens niet meer nodig hebben voor verwerking maar u ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking (in afwachting van ons antwoord).

Voor het uitoefenen van de 2 laatste rechten, neemt u contact op met de klantservice via het contactformulier.

11. Klachten

Als u ontevreden bent met ons antwoord op uw verzoek, of als u meent dat wij uw informatie niet verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, horen wij dat graag van u, zodat wij ons antwoord nader kunnen toelichten of het probleem kunnen oplossen.

Voor advies of om een klacht in te dienen, kan u ook contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: